Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει.

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Πολυτεχνείο


Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ

16-11-2016